Publicerad 31 mars 1999

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 1999 nr 16 angående fråga om det förelegat laga grund för avskedande av en under- sköterska.


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR