Publicerad 31 mars 1999

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 1999 nr 16 angående fråga om det förelegat laga grund för avskedande av en under- sköterska.


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset