Publicerad 28 oktober 1999

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 1999 nr 102 om en kommun haft rätt att avskeda en chaufför som gjort sig skyldig till arbetsvägran


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR