Publicerad 28 augusti 2018

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 1998 nr 121 angående frågan om viss verksamhet som bedrevs av den statliga lantmäte- rimyndigheten gått över till kommunen i den mening som avses i 6 b § anställningsskyddslagen


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset