Publicerad 28 augusti 2018

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 1998 nr 121 angående frågan om viss verksamhet som bedrevs av den statliga lantmäte- rimyndigheten gått över till kommunen i den mening som avses i 6 b § anställningsskyddslagen


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR