Publicerad 22 februari 1999

Cirkulär - viktig information från SKR

Ansvaret för vissa LSS-insatser när ett familjehem flyttat till annan kommun


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset