Publicerad 12 januari 1999

Cirkulär - viktig information från SKR

Ändrade bestämmelser för OTA, anställningsstöd och vissa handikappåtgärder


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset