Publicerad 7 oktober 1999

Cirkulär - viktig information från SKR

Allmän fastighetstaxering av hyreshusenheter, industri- enheter inklusive elproduktionsenheter och specialen- heter år 2000 – AFT 00


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset