Publicerad 7 oktober 1999

Cirkulär - viktig information från SKR

Allmän fastighetstaxering av hyreshusenheter, industri- enheter inklusive elproduktionsenheter och specialen- heter år 2000 – AFT 00


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR