Publicerad 17 mars 1998

Cirkulär - viktig information från SKR

Sjuklöneperioden förkortas till 14 kalenderdagar fr.o.m. 1998-04-01


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR