Publicerad 26 mars 1998

Cirkulär - viktig information från SKR

Samverkansavtal om tillgång till data för uppbyggnad och ajourhållning av digital registerkarta och en nationell databas för geografisk fastighetsinformation, avseende kommuner med kommunal lantmäterimyndighet, m.m.


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset