Publicerad 26 mars 1998

Cirkulär - viktig information från SKR

Samverkansavtal om tillgång till data för uppbyggnad och ajourhållning av digital registerkarta och en nationell databas för geografisk fastighetsinformation, avseende kommuner med kommunal lantmäterimyndighet, m.m.


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR