Publicerad 23 juni 1998

Cirkulär - viktig information från SKR

Överenskommelse om vissa ändringar och tillägg i PA- KL med anledning av nytt kommunalt pensionsavtal – PÖK 98


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.