Publicerad 17 juni 1998

Cirkulär - viktig information från SKR

Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. – ÖLA 98 – med 20 SACO-organisationer


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR