Publicerad 17 juni 1998

Cirkulär - viktig information från SKR

Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. – ÖLA 98 – med 20 SACO-organisationer


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset