Publicerad 16 mars 1998

Cirkulär - viktig information från SKR

Nya regler och rutiner för registrering av sekretess- belagda uppgifter när barnomsorgen flyttar från socialtjänstlagen till skollagen


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR