Publicerad 15 juni 1998

Cirkulär - viktig information från SKR

Läroplaner fastställda för förskolan, förskoleklassen det obligatoriska skolväsendet och fritidshemmet


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset