Publicerad 27 april 1998

Cirkulär - viktig information från SKR

Kartläggning av omfattning av bristyrken och åtgärder för att förhindra arbetskraftsbrist inom vård och omsorg under sommaren 1998


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR