Publicerad 27 april 1998

Cirkulär - viktig information från SKR

Kartläggning av omfattning av bristyrken och åtgärder för att förhindra arbetskraftsbrist inom vård och omsorg under sommaren 1998


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset