Publicerad 4 november 1998

Cirkulär - viktig information från SKR

Inför miljöbalkens ikraftträdande den 1 januari 1999


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset