Publicerad 6 november 1998

Cirkulär - viktig information från SKR

Handläggning av ärenden rörande avtal om vårdnad, boende och umgänge enligt föräldrabalken och social- tjänstlagen - en vägledning


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset