Publicerad 18 september 1998

Cirkulär - viktig information från SKR

Föreslagna ändringar i lagen (1992:1528) om offentlig upphandling (LOU)

Sammanfattning/Abstract

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset