Publicerad 18 september 1998

Cirkulär - viktig information från SKR

Föreslagna ändringar i lagen (1992:1528) om offentlig upphandling (LOU)

Sammanfattning/Abstract

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR