Publicerad 17 juni 1998

Cirkulär - viktig information från SKR

Centralt översättningsavtal – CÖA 98 – med Samverkansrådet


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset