Publicerad 8 april 1998

Cirkulär - viktig information från SKR

Bostadspolitik för hållbar utveckling. Regeringens pro- position 1997/98:119. Bostadsprojekt inom Kommun- förbundet.


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.