Publicerad 20 oktober 1998

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 1998 nr 98 angående frågan om grund förelegat för avskedande av en ingenjör med anledning av dennes privata affärsförbindelser


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.