Publicerad 12 november 1998

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 1998 nr 97 angående frågan om en anställd lokalvårdare vid ett kärnkraftverk är skyldig att genomgå de drogtester som arbetsgivaren anordnar


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.