Publicerad 12 november 1998

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 1998 nr 95 angående bl.a. fråga om ett krav på ersättning ansetts oskäligt enligt 35 § MBL


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR