Publicerad 11 september 1998

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 1998 nr 82 om grund för avskedande av arbetstagare som medverkat till att bl.a. utrustning från sjukhus frånhänts arbetsgivaren samt tolkning av bestämmelserna i §§ 10 och 20 AB 95 om avstängning respektive lön vid avstängning


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR