Publicerad 8 maj 1998

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 1998 nr 13 angående frågan om det förelegat saklig grund för uppsägning av ekonomi- biträde på grund av nedsatt arbetsförmåga


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset