Publicerad 8 maj 1998

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 1998 nr 13 angående frågan om det förelegat saklig grund för uppsägning av ekonomi- biträde på grund av nedsatt arbetsförmåga


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR