Publicerad 21 september 1998

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 1998 nr 109 angående fråga om pensionsfordran


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset