Publicerad 12 november 1998

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 1998 nr 107 angående frågan om kommunen har haft saklig grund för uppsägning av en trafikövervakare


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR