Publicerad 11 februari 1998

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 1997 nr 148 angående frågan om en kommunal förvaltningschef intagit en företagsledande eller därmed jämförlig ställning i den mening som avses i 1 § andra stycket LAS


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset