Publicerad 11 februari 1998

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 1997 nr 148 angående frågan om en kommunal förvaltningschef intagit en företagsledande eller därmed jämförlig ställning i den mening som avses i 1 § andra stycket LAS


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.