Publicerad 21 januari 1998

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 1997 nr 144 om grund förelegat för avskedande av vårdare på kommunalt hem för ut- vecklingsstörda under åberopande av påstående om stölder.


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset