Publicerad 9 december 1998

Cirkulär - viktig information från SKR

Ägarstyrning av kommunens bostadsföretag: Rapport nr 5 – Förändrat ägande?


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.