Publicerad 5 september 1997

Cirkulär - viktig information från SKR

Nya regler i kommunallagen om gemensam nämnd och om kommunalförbund


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR