Publicerad 12 maj 1997

Cirkulär - viktig information från SKR

Normalavtal MBK-GIT 1997 mellan Svenska Kommunförbundet och Telia AB


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset