Publicerad 27 november 1997

Cirkulär - viktig information från SKR

Komplettering till cirkulär 1997:162 (delegering inom det sociala området och LSS-området m.m.)


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR