Publicerad 20 januari 1997

Cirkulär - viktig information från SKR

Cirkuläret Kommunala ansvarsåtaganden för egna hem och småhus i bostadsrättsform är ersatt av 1998:12.

Visa det här daterade cirkuläret

Kommunala ansvarsåtaganden för egna hem och småhus i bostadsrättsform


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR