Publicerad 21 februari 1997

Cirkulär - viktig information från SKR

Enskilda vårdhem som blir enskilda hem för vård eller boende, HVB, enligt socialtjänstlagen 69 §


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR