Publicerad 9 juni 1997

Cirkulär - viktig information från SKR

Det här cirkuläret ersätter 1995:162.

Boverkets bidrag till allmänna samlingslokaler och icke- statliga kulturlokaler


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR