Publicerad 12 mars 1997

Cirkulär - viktig information från SKR

Avkortad veckoarbetstid – tillåtlighet, problem och möjligheter


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.