Publicerad 18 juni 1997

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 1997 nr 61 angående fråga om kommun vid anställning av systemingenjör/ADB- tekniker gjort sig skyldig till diskriminering i strid med besämmelserna i 8 § lagen om etnisk diskriminering


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR