Publicerad 4 november 1997

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 1997 nr 48 – fråga om det förele- gat saklig grund för avsked av en lärare som dömts för misshandel av elever.


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR