Publicerad 6 maj 1997

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 1997 nr 18 angående frågan om arbetsgivaren tillämpat reglerna om bisyssla på ett otillbörligt sätt.


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR