Publicerad 6 maj 1997

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 1997 nr 18 angående frågan om arbetsgivaren tillämpat reglerna om bisyssla på ett otillbörligt sätt.


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset