Publicerad 24 mars 1997

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 1997 nr 17 angående arbete inom ett kommunalt projekt för anpassning av social- bidragstagare till arbetsmarknaden. Hade något an- ställningsförhållande uppkommit mellan kommunen och personen?


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.