Publicerad 24 mars 1997

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 1997 nr 17 angående arbete inom ett kommunalt projekt för anpassning av social- bidragstagare till arbetsmarknaden. Hade något an- ställningsförhållande uppkommit mellan kommunen och personen?


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset