Publicerad 13 november 1997

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 1997 nr 115 angående fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning av vårdbi- träde på grund av nedsatt arbetsförmåga.


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR