Publicerad 22 augusti 1997

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 1997/75 – eventuellt brott mot enskilda anställningsavtalet – deltidsbrandman


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR