Publicerad 8 april 1997

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 1996 nr 63 angående fråga om arbetsskyldighet i samband med omorganisation av dagcenterverksamhet


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR