Publicerad 20 februari 1997

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 1996 nr 149 angående uppsäg- ning av ett stort antal hemspråkslärare. Var uppsäg- ningarna sakligt grundade?


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR