Publicerad 19 juni 1997

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolen har i dom 1997 nr 68 mellan CF och Mjölby kommun behandlat frågan om lönediskrimine- ring enligt 18 § jämställdhetslagen skall anses föreligga


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset