Publicerad 19 juni 1997

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolen har i dom 1997 nr 68 mellan CF och Mjölby kommun behandlat frågan om lönediskrimine- ring enligt 18 § jämställdhetslagen skall anses föreligga


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR