Publicerad 2 september 1997

Cirkulär - viktig information från SKR

Ändringar i lagen om offentlig upphandling (LOU)


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR