Publicerad 2 april 1996

Cirkulär - viktig information från SKR

Statliga bidrag till kostnader för pensions- och andra trygghetsförmåner för lärare, skolledare och syokonsu- lenter


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset