Publicerad 15 mars 1996

Cirkulär - viktig information från SKR

Regeringens proposition 1995/96:146 Vissa frågor om personlig assistans


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset