Publicerad 11 november 1996

Cirkulär - viktig information från SKR

Plats inom barnomsorgen - en fråga om bistånd enligt 6 § socialtjänstlagen (SoL)?


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset