Publicerad 4 september 1996

Cirkulär - viktig information från SKR

Överprövning enligt lagen om offentlig upphandling (regeringsrättens beslut 1996-06-26)


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR