Publicerad 4 september 1996

Cirkulär - viktig information från SKR

Överprövning enligt lagen om offentlig upphandling (regeringsrättens beslut 1996-06-26)


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset