Publicerad 30 maj 1996

Cirkulär - viktig information från SKR

Överenskommelse om villkor för arvodesanställda läkare - LÄA 95


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset